EOP odmítá nabídku Czech Coal na dodávky uhlí jako manipulativní

11. 1. 2012

Společnost Elektrárny Opatovice (EOP) nepovažuje návrh společnosti Czech Coal na dodávky uhlí pro EOP za seriózní obchodní nabídku, nýbrž za diktát monopolu. Czech Coal včera doručil Elektrárnám Opatovice nabídku na dodávky v objemu zhruba 600 tis. tun hnědého uhlí v roce 2013, kterou však Czech Coal podmínil zákazem odběru uhlí od jiných dodavatelů. Tento postup Czech Coal je pro EOP nepřijatelný. Aby mohla EOP zajistit efektivní výrobu tepla a elektřiny, potřebuje množství třikrát vyšší, tedy 1,8 mil. tun hnědého energetického uhlí.

Czech Coal opětovně potvrzuje, že jeho cílem není dohoda na dodávkách uhlí, nýbrž omezení provozu Elektráren Opatovice na úkor odběratelů i na úkor elektrárny samotné. Takové praktiky EOP důrazně odmítá a trvá na plnění dodávek uhlí podle platné smlouvy.
„Czech Coal nám nabízí dodávky uhlí v objemu pouze třetiny našich potřeb pro výrobu tepla a elektřiny a současně tuto nabídku podmiňuje tím, že nebudeme uhlí kupovat od nikoho jiného. Pro bezpečný a efektivní provoz teplárny je však nabízený objem uhlí zcela nedostačující,“ řekl Jan Špringl, předseda představenstva EOP. „ Právě podmínka neodběru jiného uhlí je jasným důkazem toho, že skutečným cílem Czech Coalu není dosažení dohody, nýbrž omezení provozu EOP,“ zdůraznil Špringl a doplnil: „Klamavá rozsáhlá inzertní kampaň uveřejněná v dnešních denících jen dále potvrzuje skutečné záměry a uvažování Czech Coal.“
EOP ročně spotřebuje 1,8 milionu tun uhlí, což umožňuje efektivní výrobu tepla a elektřiny a tím i dosažení jedné z nejnižších celorepublikových cen tepla pro odběratele v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim. EOP je také důležitým prvkem regionální distribuční soustavy elektrické energie, který je schopen zabezpečit dodávku elektřiny i v případě poruch či výpadku přenosové soustavy.
EOP považuje smlouvu na dodávky uhlí stále za platnou a opětovně zdůrazňuje, že důvody, uváděné společností Czech Coal pro odstoupení od smlouvy, jsou neakceptovatelné a šikanózní. Navíc, nezávisle na tom, zda Czech Coal mohl od smlouvy odstoupit, má podle smlouvy nespornou povinnost dodávat uhlí do EOP až do konce roku 2013, protože případné odstoupení od smlouvy mělo nabýt účinnosti až na konci následujícího kalendářního roku.
EOP ubezpečuje všechny své zákazníky, že podniká veškeré kroky s cílem udržet spolehlivou a cenově atraktivní dodávku tepla a současně zajistit dodávku elektrické energie a stabilitu elektrizační soustavy v regionu.