EP Energy podepsala bankovní financování ve výši jedné miliardy EUR

19. 10. 2012

EP Energy podepsala bankovní financování ve výši jedné miliardy EUR – největší úvěr v historii poskytnutý české společnosti  

Společnost EP Energy, a.s. úspěšně podepsala s konsorciem bank 6-ti letou smlouvu o zajištěném úvěru v úhrnné výši jedné miliardy Eur. Úvěr sestává ze tří tranší: dvou dlouhodobých úvěrových linek – první do výše 502 milionů Eur a druhé cca 10,5 miliardy korun – a provozního úvěru ve výši 75 milionů Eur nebo korunového ekvivalentu této částky. Účelem úvěru je zajištění konsolidovaného financování skupiny společností ovládaných EPE.

Jedná se o největší bankovní úvěr poskytnutý v České republice korporátnímu subjektu. Úvěr byl poskytnut výhradně bankami působícími v České republice a jeho velikost mění pohled na výši úvěrové kapacity českých bank.

Banky
UniCredit byl výhradním koordinátorem financování, jehož aranžováním bylo pověřeno pět bankovních ústavů – Česká spořitelna, ČSOB, ING, Komerční banka a UniCredit. Na Úvěru se dále podílely jako financující ústavy banky Citibank, Commerzbank, HSBC, Raiffeisenbank, RBS a Volksbank. UniCredit byl pověřen rolí Agenta úvěru a Agenta pro zajištění.

Právní poradci
Právním poradcem bank byla advokátní kancelář White & Case.

Společnost
EP ENERGY je stoprocentní dcerou společnosti ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING, a.s. a vlastní většinu skupinových aktiv z oblasti energetiky. Skupina EP ENERGY zaujímá významnou pozici na českém energetickém trhu a sdružuje více než 30 společností operujících v oblasti těžby uhlí, výroby elektřiny a tepla, distribuce tepla a obchodu s elektřinou a plynem. Za rok 2011 vykázala EP ENERGY souhrnné tržby ve výši 39,4 miliardy korun a konsolidovaný provozní zisk (EBITDA) dosáhl výše 7,2 miliardy korun. Skupina zaměstnává přibližně 6200 lidí a je největším dodavatelem tepla a druhým největším dodavatelem elektřiny v České republice.