Skupina EPH uzavřela financování ve výši 1 miliardy eur se skupinou mezinárodních bank

30. 3. 2021

Dne 16. března 2021 uzavřela společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) novou smlouvu o termínových a revolvingových úvěrech ve výši 1 miliardy eur se syndikátem mezinárodních bank a Komerční bankou, a.s. jako agentem úvěrů. Syndikát bank tvoří mimo jiné Bank of China (CEE) Ltd., COMMERZBANK Aktiengesellschaft jednající prostřednictvím COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, Credit Suisse AG, ING Bank N.V., Prague branch, Komerční banka, a.s., SMBC Bank EU AG a UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia a.s., které vystupují jako pověření vedoucí aranžéři a bookrunneři a Citibank Europe plc v pozici pověřeného vedoucího aranžéra. Právním poradcem věřitelů byla advokátní kancelář Baker & McKenzie.

Úvěrové linky jsou poskytnuté jako nezajištěné s rovnocenným postavením (pari passu) s ostatní finanční zadlužeností EPH a jsou splatné tři roky od podpisu smlouvy o úvěrech. EPH předpokládá použití čerpaných úvěrů primárně na částečné refinancování ostatní finanční zadluženosti skupiny EPH a na všeobecné korporátní účely.

Na základě informací dostupných EPH patří tato transakce k největším bankovním financováním realizovaným v letošním roce na českém úvěrovém trhu. Navzdory probíhající pandemii Covid-19 se EPH podařilo uzavřením nového financování dále optimalizovat strukturu financování, a to při zachování nízkého poměru zadluženosti ve srovnání se západoevropskými skupinami působícími v obdobném hospodářském odvětví.

Pavel Horský, finanční ředitel a člen představenstva EPH, uvedl: „Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným věřitelům, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a považujeme je za naše klíčové vztahové banky. Toto je další průlomová transakce skupiny EPH vedoucí ke zjednodušení její struktury financování, podpoře jejího budoucího růstu a zároveň nám umožní realizovat naši strategii v oblasti udržitelnosti.“