Hospodářské výsledky skupiny EP Infrastructure za rok 2017

11. 4. 2018

  • EBITDA¹: 1 509 mil. EUR – 39,7 mld. CZK (1 393 mil. EUR v roce 2016, + 8 %)
  • Tvorba peněžních toků²: 1 364 mil. EUR – 35,9 mld. CZK (1 200 mil. EUR v roce 2016, + 14 %)
  • Tržby: 3 104 mil. EUR – 81,7 mld. CZK (3 124 mil. EUR v roce 2016, -1 %)

Skupina EP Infrastructure („EPIF“), přední evropská energetická infrastrukturní utilita zaměřená na přepravu plynu, distribuci plynu, elektřiny a tepla a skladování plynu, oznamuje výsledky svého hospodaření za rok 2017.

Rok 2017 byl s ohledem na dosažené výsledky ve všech ohledech úspěšný a potvrdil kvalitu provozovaných aktiv, která jsou ve většině případů regulovaná a dlouhodobě kontrahovaná.

Konsolidovaná EBITDA za rok 2017 činila 1 509 mil. EUR, přičemž meziroční nárůst činil více než 100 mil. EUR. Tvorba peněžních toků skupiny se zvýšila na 1 364 mil. EUR, což dokazuje vysoce nadprůměrnou schopnost skupiny konvertovat provozní zisk do volných peněžních toků.

Dovolujeme si připomenout, že na počátku letošního roku získala skupina EPIF rating investičního stupně od renomovaných ratingových agentur Moody’s Investors Service (Baa3), Fitch Ratings (BBB-) a S&P Global Ratings (předběžné BBB), vše se stabilním výhledem.

Klíčová provozní data skupiny EPIF v roce 2017:

  • Tranzit zemního plynu: bezmála 65 mld. m3 (nárůst o 7 % meziročně)
  • Distribuce zemního plynu: téměř 5 mld. m3 (+5 %)
  • Distribuce elektrické energie: více než 6 TWh (+5 %)
  • Dodávky tepla: více než 22 PJ (při očistění o prodej nestrategických aktiv nárůst o 2 % meziročně)
  • Kromě toho byla v roce 2017 využita téměř všechna kapacita zásobníků zemního plynu ve výši 41 TWh.

Z pohledu akcionářské struktury vypořádala mateřská společnost Energetický a průmyslový holding začátkem roku 2017 dříve uzavřenou dohodu s konsorciem globálních institucionálních investorů vedených a zastupovaných společností Macquarie Infrastructure and Real Assets o prodeji 31% podílu ve společnosti EPIF. Rok 2017 byl tak prvním rokem, kdy činnost EPIF skupiny ovlivňoval nový akcionář. Spolupráce obou akcionářů je příslibem nových příležitostí pro skupinu EPIF v následujících letech.

¹ EBITDA představuje provozní zisk plus odpisy dlouhodobého hmotného majetku a amortizaci nehmotného majetku (případný záporný goodwill není v tomto ukazateli zahrnut)
² Tvorba peněžních toků představuje EBITDA po odečtení CAPEX; CAPEX představuje přírůstky k hmotnému a nehmotnému majetku (s výjimkou přírůstku k emisním povolenkám a goodwillu)