Zpráva o udržitelnosti skupiny EPH za rok 2019

3. 12. 2020

Dnes zveřejněná 5. zpráva o udržitelnosti (sustainability report) skupiny EPH jasně potvrzuje, že se trvale zaměřujeme na environmentální, sociální, zdravotní a bezpečnostní aspekty naší činnosti.  Společně se sustainability reportem za rok 2019 zveřejňujeme také prezentaci s historickými daty a budoucími plány týkajícími se dekarbonizace. S potěšením oznamujeme, že jsme dosáhli snížení intenzity emisí o 12 % oproti roku 2019 a o 41 % ve srovnání s hodnotami roku 2015, přičemž díky iniciativám, které skupina EPH realizovala v letech 2014-2018, došlo ke snížení emisí CO2 přibližně o 18 milionů tun ročně. I nadále usilujeme o reálná řešení – nesnažíme se pouze zbavovat se zdrojů, které produkují nejvíce oxidu uhličitého, ale skutečně ukončujeme jejich provoz a investujeme do aktivní přeměny našich zařízení na nízkouhlíkové či plně obnovitelné zdroje. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neustále hledáme nové způsoby, jak zlepšit naše výsledky, například začleňováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do systému odměňování. V neposlední řadě se zaměřujeme na bezpečnost založenou na chování a pravidelná školení zaměstnanců. V roce 2019 jsme zaznamenali snížení míry úrazovosti na počet odpracovaných hodin o 10 %. EPH se rovněž i nadále aktivně podílí na řešení sociálních otázek, a to prostřednictvím Nadace EPH, která v roce 2019 podpořila 775 projektů celkovou částkou více než 1,6 milionů EUR.

Jako přední hráč na evropském trhu s energiemi jsme si vědomi své úlohy v energetické transformaci a podporujeme tento proces již realizovaným či plánovaným odstavováním našich elektráren nebo jejich přeměnou na ekologické provozy. Mezi naše hlavní úspěchy v této oblasti patří:

  • snížení intenzity emisí o 47 % ve srovnání s rokem 2014,
  • snížení podílu výroby elektřiny z uhlí v našem portfoliu z přibližně 77 % v roce 2014 na 21 % v roce 2019, přičemž přibližně ¼ těchto zařízení tvoří elektrárny s vysoce účinnými kogeneračními jednotkami,
  • investice více než 1 mld. EUR do výroby elektřiny z obnovitelných či nízkoemisních zdrojů v průběhu posledních 5 let,
  • podíl 12 % na celkovém snížení emisí v oblasti výroby tepla a elektrické energie v EU za období let 2014 až 2019.

Naším cílem je:

  • ukončit provoz přibližně 50 % našich uhelných elektráren do roku 2022 a 100 % našich elektráren spalujících černé uhlí do roku 2025,
  • snížit emise CO2 o přibližně 40 milionů tun ročně ve srovnání s rokem 2014 do roku 2035,
  • trvale usilovat o snižování naší ekologické stopy při zachování naší schopnosti poskytovat spolehlivé a stabilní dodávky elektřiny a stability elektrizační soustavy a zároveň si být plně vědomi sociálních aspektů našich kroků a rozhodnutí.

Sustainability report je k dispozici zde.
Prezentace je k dispozici zde.