EPH a PPF Investments podali závaznou nabídku na německá hnědouhelná aktiva společnosti Vattenfall

16. 3. 2016

Energetický a průmyslový holding a.s. (EPH) a PPF Investments podali závaznou nabídku na odkoupení hnědouhelných aktiv v Sasku a Braniborsku, které jsou v současné době nabízeny společností Vattenfall AB. PPF Investments je finančním partnerem EPH.

„Společnost EPH je pevně odhodlána řídit hnědouhelné elektrárny a doly společnosti Vattenfall v Lužici udržitelným způsobem, s cílem vytvářet přidanou hodnotu pro region a zaměstnance. Respektujme nejen směr, který zvolila německá vláda v rámci “Energiewende”, ale také zájmy regionu a zaměstnanců. Pevně věříme, že naše nabídka představuje atraktivní řešení pro sektor hnědého uhlí ve východním Německu. Pokud uspějeme, jsme připraveni koordinovat naše kroky s federálními a regionálními vládami, odbory, místními komunitami a dalšími zúčastněnými stranami,“ říká Daniel Křetínský, předseda představenstva EPH.

Nabídka EPH je postavena na přesvědčení, že hnědé uhlí bude i nadále hrát důležitou roli a to jako překlenovací technologie.

„Jsme si plně vědomi, v jaké ekonomické situaci se nacházejí hnědouhelná aktiva Vattenfallu, včetně toho, že v nadcházejících letech, pokud se ceny elektřiny podstatně nezotaví, nebude společnost schopna vytvářet žádné dividendy a spíše generovat negativní cash flow,“ říká Daniel Křetínský.

Současný tender společnosti Vattenfall zahrnuje hnědouhelné povrchové doly Jänschwalde, Welzow-Sud, Nochten a Reichwalde, elektrárny Janschwalde, Schwarze Pumpe, Boxberg a dva bloky elekrárny Lippendorf. Flotila Vattenfallu vykazuje instalovaný výkon 8000 megawattů a zaměstnává 8000 lidí.

Nabídka EPH předpokládá oddělené provozování společností MIBRAG a Vattenfall, při zachování současného organizačního uspořádání a za současného managementu.