Prohlášení EPH ke stanovisku komise politických stran zastupitelstva města Plzně ve věci společnosti Plzeňská Teplárenská

12. 10. 2010

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) je nadále přesvědčen, že nabídka EPH na fúzi společností Plzeňská teplárenská a Plzeňská energetika by pro město Plzeň byla nejvýhodnější, a to jak pohledu ekonomických i ekologických dopadů, tak z hlediska udržení dlouhodobé jistoty dodávek paliva. Plně však respektujeme doporučení komise a vítáme, že se vzniklou situaci daří řešit způsobem, který je pro Plzeň ve střednědobém horizontu velmi dobrý, protože zabrání prudkému zdražení tepla.
Vedlejším efektem vzniklé situace je podle našeho názoru významný fakt, že se v rámci soutěže na dodávky paliva pro Plzeňskou teplárenskou jasně prokázalo, že obvyklá tržní cena hnědého uhlí v České republice je přibližně na její současné úrovni. Veškeré požadavky na zvýšení této obvyklé ceny hnědého uhlí jsou proto pouze snahou o zneužití tržního postavení.