Prohlášení ke zprávám médií týkajících se privatizace společnosti ENEA

7. 10. 2010

Dementujeme tímto informace, které se dnes objevily v některých médiích o účasti ENERGETICKÉHO A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU v privatizaci polské energetické společnosti ENEA a jeho záměrech v tomto ohledu.
ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING nikdy nepotvrdil svoji účast v tendru na privatizaci společnosti ENEA a nikdy nepotvrdil ani jinak nekomentoval podání nabídky v tomto tendru.
ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING v žádné z minulých ani aktuálních akvizic nespolupracoval ani nespolupracuje s jakýmkoliv private equity fondem, jak bylo uvedeno v médiích.
ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING jasně deklaruje, že v souvislosti s jakýmikoliv privatizačními procesy neuvažuje o rozprodej aktiv privatizovaných společností.