Carbon-neutral

Slovensko

Slovenské elektrárne

Společnost Slovenské elektrárne je největším výrobcem elektrické energie na Slovensku. Provozuje dvě jaderné, dvě tepelné, 31 vodních a dvě solární elektrárny, které dohromady generují více než 70 % celkové produkce elektrické energie v zemi. Společnost Slovenské elektrárně disponuje instalovanou kapacitou 4,311 MWe, a je tak jedním z největších výrobců elektrické energie ve střední a východní Evropě. Její jedinečné portfolio jí umožňuje dodávat až 92,5 % elektrického proudu bez emisí skleníkových plynů, což pro životní prostředí znamená každoročně o 15 miliónů tun uhlíkových emisí méně. Společnost Slovenské elektrárne se zabývá také výrobou a dodávkami tepla a navíc poskytuje doplňkové služby pro elektrickou síť.

Prostřednictvím přidružených společností prodává společnost elektrickou energii, plyn, teplo a energetické služby koncovým zákazníkům na Slovensku, v České republice a v Polsku. Její portfolio zákazníků zahrnuje také některé z největších průmyslových podniků v regionu.

Slovenské elektrárne je akciová společnost, která byla založena v roce 2002. Od července 2016 vlastní 66 % jejích akcií energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) a italská energetická společnost Enel. Vlastníkem zbývajících 34 % akcií je Slovenská republika.

Více na www.seas.sk