Ceny tepla od United Energy jsou přiměřené a v souladu se zákonem

20. 12. 2007

Státní inspekce dala ve sporu o ceny tepla za pravdu společnosti United Energy

Ceny tepla, které účtuje United Energy svým zákazníkům, jsou plně v souladu se zákonem o cenách. K tomuto závěru dospěla Státní energetická inspekce, která z podnětu společnosti Mostecká uhelná prováděla v letošním roce cenovou kontrolu v United Energy, provozovateli teplárny Komořany. Státní energetická inspekce konstatovala, že United Energy při prodeji tepelné energie neporušila cenové předpisy stanovené zákonem o cenách.

V únoru letošního roku podala společnost Mostecká uhelná (MUS) stížnost na ceny tepla, které United Energy požaduje po zákaznících. Státní energetická inspekce poté zahájila v United Energy cenovou kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování zákona č. 526/1990 o cenách.

Státní inspekce potvrdila, že United Energy při tvorbě cen tepla postupuje plně v souladu se závazným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a do ceny tepla pro zákazníky zahrnuje pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty.

„Na základě stížnosti, kterou na nás podala Mostecká uhelná, prokázala nezávislá státní inspekce jak našim zákazníkům tak široké veřejnosti, že ceny tepla United Energy jsou přiměřené a odpovídají nákladům,“ uvedl generální ředitel United Energy Petr Jeník. „Přitom jednou z největších nákladových  položek je právě cena uhlí od společnosti Mostecká uhelná, která se v posledních letech snaží významně zdražit své uhlí a tím zásadně zvýšit naše náklady na výrobu tepelné energie,“ podotkl Jeník.

United Energy vede v současné době s MUS spor o ceny hnědého uhlí a objem jejich dodávek. Mostecká uhelná v roce 2007 jednostranně snížila objem dodávek svého uhlí pro United Energy, a to až na úroveň 50 % skutečné potřeby a od ledna hrozí dalším snižováním dodávek. Z důvodu zdražení uhlí o 27 procent je United Energy pro rok 2008 nucena zvýšit ceny tepelné energie dodávané v Mostě a Litvínově z teplárny Komořany o 9,5 procenta.

 

Společnost United Energy provozuje energetický zdroj v Komořanech, využívající ekologickou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny – tzv. kogeneraci, o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe a tepelném výkonu 974 MWt. Tepelnou energií (vytápění, teplá voda) zásobuje téměř 35 tisíc bytů v Mostu a Litvínově, dále průmyslové podniky, školy, zdravotnická zařízení, úřady a instituce. United Energy, právní nástupce, a.s. patří do konsolidovaného celku finanční skupiny J&T.