Schválená daňová reforma znevýhodní ekologickou výrobu energie a zdraží teplo

21. 8. 2007

Ekologická daňová reforma, která je součástí schváleného zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, znevýhodňuje v ČR kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, tzv. kogeneraci, která patří mezi ekologické druhy získávání energie. To povede ke zvýšení cen tepla dodávaného systémem centrálního zásobování (dálkovým vytápěním), k útlumu ekologického způsobu výroby energie a následně i k nárůstu emisí.

Reforma mimo jiné zavádí ekologickou daň na uhlí používané pro kogenerační výrobu energie (s výjimkou uhlí, které slouží na výrobu tepla pro domácnosti). Zároveň uvaluje ekologickou daň i na elektřinu vyrobenou kogenerací.Uplatnění ekologických daní na společnou výrobu tepla a elektřiny (kogeneraci) znamená diskriminaci dálkového vytápění, tedy tzv. centrálního zásobování teplem, které kogeneraci umožňuje.

„Dvojí zdanění kogenerace prodraží naši výrobu, což povede ke zvyšování ceny tepla,“ prohlásil Jan Špringl, ředitel pro strategii společnosti United Energy, která provozuje Teplárnu Komořany, jež zajišťuje vytápění téměř pro 35 tisíc bytů, školy, zdravotnická zařízení, průmyslové podniky a úřady v Mostě a Litvínově.

Pro odběratele z Teplárny Komořany bude zatížení uhlí novou ekologickou daní znamenat zvýšení ceny odebíraného tepla o zhruba 1000 Kč ročně, když celkové roční výdaje domácností na teplo se v regionu pohybují kolem 18 tisíc korun. Na centrální zásobování teplem je v ČR napojeno zhruba 1,5 miliónu domácností, a dále školy, nemocnice, firmy a další instituce.

„Schválená daňová diskriminace kogenerace a centrálního zásobování teplem může vést ke zvyšování skleníkových emisí, což je v rozporu s hlavním cílem ekologické daňové reformy,“ zdůraznil Špringl. Znevýhodnění kogenerace a centrálního zásobování teplem bude mít totiž za následek útlum kombinované výroby tepla a elektřiny. V důsledku toho se sníží produkce ekologické energie získávané kogenerací a vzniklý výpadek bude muset být nahrazen výrobou v zařízeních méně šetrných k přírodě. Kogenerací je v ČR produkována celá jedna desetiny elektřiny.

Schválená reforma osvobozuje od ekologické daně plyn užitý na lokální výrobu tepla pro domácnosti.  „Daňové zvýhodnění lokálního vytápění plynem na úkor znevýhodnění centrálního zásobování teplem a kogenerační výroby energie je nesystémové a nemá logiku,“ uvedl Špringl.

Kogenerace a navazující dálkové vytápění mají podporu Evropské unie. Příslušná směrnice (Směrnice 2003/96/ES) umožňuje plné osvobození kogenerační výroby tepla a elektřiny od ekologických daní. Podporu kogenerace prosazují například i oficiální Státní politika životního prostředí a Státní energetická koncepce ČR.

Kogenerace je ekologická technologie sloužící ke snižování skleníkových plynů a úsporám paliva. Na rozdíl od klasické uhelné elektrárny při kogenerační výrobě neuniká vytvořené teplo bez užitku do ovzduší, ale je dodáváno spotřebitelům. Díky vysoké účinnosti se při kogeneraci palivo využívá velmi efektivně, což přináší úsporu až 40 procent emisí, které by jinak musely vzniknout při méně účinné oddělené výrobě.

 

United Energy právní nástupce, a.s. provozuje Teplárnu Komořany, která v režimu kogenerace zajišťuje vytápění téměř 35 tisíc bytů ve městech Most a Litvínov a dále průmyslových podniků, škol, zdravotnických zařízení a úřadů.

United Energy právní nástupce, a.s. je členem konsolidovaného celku J&T FINANCE GROUP, a.s.

Skupina J&T je jedním z nejvýznamnějších domácích investorů v oblasti energetiky a průmyslu. V ČR spravuje majetkové účasti ve více než dvaceti průmyslových podnicích, mezi které patří v rámci energetického sektoru zejména Pražská energetika, United Energy, Plzeňská energetika, obchodník s elektřinou První energetická; v oblasti strojírenství pak např. ČKD Blansko Holding nebo výrobce autobusů SOR Libchavy.

Skupina J&T podniká rovněž v masném průmyslu, kde prostřednictvím Českomoravského uzenářského holdingu spravuje společnosti KMOTR – Masna Kroměříž, Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí a Vysočina (Hodice).

Vedle strategických investic v segmentu energetiky a průmyslu se skupina J&T zaměřuje na privátní bankovnictví a realitní developerství. Aktivní je také v oblasti služeb. Jde zejména o zdravotnictví, leteckou dopravu, média a sport.