J&T Postaví černouhelnou elektrárnu v Moldavské republice

22. 12. 2008

Smlouvu o podmínkách výstavby nové elektrárny v Moldavsku dnes v Kišiněvě podepsali zástupci vlády Moldavské republiky a představitel J&T, Daniel Křetínský. V případě realizace projektu J&T nedaleko moldavského Ungheni postaví a bude provozovat nový černouhelný zdroj s instalovaným výkonem 350 MWe ,s možností rozšíření o další 2 bloky s podobnou kapacitou. Celková výše investice J&T by mohla dosáhnout 615 milionů EUR. Z toho minimálně 200 milionů EUR by mělo připadnout na dodávky od místních firem.

Jedná se o historicky největší přímou zahraniční investici v Moldavské republice. „Stavba nového zdroje v Ungheni znamená důležitý krok směrem k posílení energetické nezávislosti a energetické bezpečnosti státu. Naše významná investice bude impulzem k ekonomickému i sociálnímu rozvoji regionu Ungheni. Věříme také, že bude mít pozitivní dopady na ekonomiku celého Moldavska,“ uvedl Daniel Křetínský, partner skupiny J&T odpovědný za korporátní investice.

Zhruba třetina produkce elektřiny vyrobené v Ungheni bude dodávána domácím odběratelům. Elektrárna Ungheni bude připojena k evropské energetické soustavě a část produkce tak bude moci exportovat do Evropské unie. „Díky exportu části naší produkce do Evropské unie budeme schopni v Moldávii dodávat elektřinu za nejnižší dosažitelnou cenu,“ prohlásil ředitel pro rozvoj energetického sektoru skupiny J&T Tomáš David.

V elektrárně Ungheni použije J&T nejmodernější CFB technologii, jež zaručuje minimalizaci emisí a splňuje tak nejpřísnější normy platné v EU. Patří mezi tzv. „Clean Coal“ technologie, které výrazně snižují emise pokročilým způsobem spalování, při kterém využívá modifikovaných chemických a fyzikálních procesů.

Předpokládá se, že Elektrárna Ungheni by mohla být uvedena do provozu v roce 2015.

 

Základní informace o skupině J&T a jejím působení v energetice

Skupina J&T je dlouhodobý strategický investor v sektoru energetiky. V současné době spravuje majetkové účasti ve více než dvaceti podnicích, mezi které v sektoru energetiky patří PRAŽSKÁ ENERGETIKA (podíl 41 %), UNITED ENERGY, PLZEŇSKÁ ENERGETIKA, PRVNÍ ENERGETICKÁ či UNITED ENERGY TRADING. V oblasti energetického strojírenství se jedná o jednoho z nejvýznamnějších výrobců energetických kotlů SES TLMAČE, holding ČKD Blansko či První brněnskou strojírnu (PBS).

J&T plánuje zvýšit během 5 let instalovanou kapacitu svých elektroenergetických zdrojů na celkových nejméně 1000 MWe při vynaložení investice až 25 miliard Kč. Současná instalovaná kapacita zdrojů J&T dosahuje v úhrnu 330 MWe (pro výrobu elektřiny), resp. 1386 MWt (pro výrobu tepla).

Jednou z priorit skupiny J&T v energetice je také rozvoj obnovitelných zdrojů: v dubnu 2008 uvedla do provozu dvě nejvýkonnější větrné elektrárny v ČR v obci Pchery (instalovaný výkon 2 x 3 MW) a v listopadu 2008 zprovoznila solární elektrárnu (528 kW) v Hustopečích u Brna.