Nová solární elektrárna v Hustopečích zahájila výrobu elektřiny

6. 11. 2008

Solární elektrárna s instalovaným výkonem 528 kW, která se nachází v Hustopečích na Brněnsku, zahájila výrobu elektřiny a dodávku do distribuční sítě. Tím byla dokončena první etapa projektu skupiny J&T v této lokalitě. V příštím roce zde J&T plánuje uvést do provozu další solární elektrárnu s kapacitou zhruba 600 kW.

„Projekt fotovoltaické elektrárny v Hustopečích je dalším krokem potvrzujícím naši snahu o rozvoj obnovitelných zdrojů, které jsou nadále jednou z priorit skupiny J&T v energetice,“ uvedl ředitel rozvoje obnovitelných zdrojů skupiny J&T František Čupr.

Náklady na realizaci první etapy solárního projektu J&T dosáhly celkem 60 mil.Kč. Nový fotovoltaický zdroj v Hustopečích sestává z 2640 panelů a rozkládá se na ploše 1,5 hektaru. Celková průměrná roční výroba solární elektrárny v Hustopečích by měla dosahovat zhruba 600 MWh.

 

Skupina J&T je dlouhodobý strategický investor v sektoru energetiky. V současné době J&T spravuje majetkové účasti ve více než dvaceti podnicích, mezi které v sektoru energetiky patří PRAŽSKÁ ENERGETIKA (strategický minoritní podíl spojený s účastí na řízení), výrobci elektřiny a tepla UNITED ENERGY a PLZEŇSKÁ ENERGETIKA či velkoobchodník s elektřinou PRVNÍ ENERGETICKÁ. Energetické zdroje J&T disponují v úhrnu instalovaným výkonem 330 MWe. Do roku 2012 plánuje J&T zvýšit instalovanou kapacitu svých zdrojů na celkem nejméně 1000 MW.

J&T v současné době provozuje větrné elektrárny s největším instalovaným jednotkovým výkonem v ČR, které se nacházejí v katastru obce Pchery na Kladensku. Jedná se o 2 větrné elektrárny, z nichž každá má instalovaný výkon 3 MW. Tyto elektrárny zahájily provoz v dubnu roku 2008. Celková investice dosáhla 190 milionů korun.