Prohlášení J&T k záměru zrušit stabilní podporu OZE v ČR

20. 9. 2008

Zásadně nesouhlasíme se záměrem zrušit stabilní podporu rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR.

U již připravovaných projektů považujeme zrušení stabilní státní podpory rozvoje obnovitelných zdrojů za nepřípustný zásah do právní jistoty firem, kterým se zavádí protiústavní princip retroaktivity. Pro připravované projekty by zrušení stabilní státní podpory znamenalo radikální změnu pravidel a likvidační krok v situaci, kdy investoři již mají pro rozpracované projekty dojednány podmínky, které vycházely z úplně jiné koncepce státní podpory obnovitelným zdrojům.

Z hlediska zcela nových projektů, které ještě nejsou rozpracovány, je záměr na zrušení stabilní podpory otázkou státní energetické politiky, která je plně v pravomoci státu. Záměr na zrušení stability státní podpory OZE by však do budoucna určitě znamenal výrazný pokles investic do nových obnovitelných zdrojů a tím pádem i zásadní překážku při plnění indikativního cíle 8% podílu OZE na celkové hrubé spotřebě elektřiny do roku 2010.

Informace o působení J&T v oblasti OZE:

Skupina J&T od dubna 2008 provozuje nejvýkonnější větrnou elektrárnu v ČR (Pchery na Kladensku) s jednotkovým instal. výkonem 3 MW, tzn. celkem 2 x 3 MW.

V listopadu loňského roku uvedla J&T do provozu první část solární elektrárny v Hustopečích (jižní Morava), která po dokončení dosáhne celkového instalovaného výkonu 1,1 MW.

Současně J&T připravuje také projekt velké větrné farmy v Krušných horách.